CONTACTEER HET COVID TEAM

Mogelijk vindt u reeds een antwoord op uw vraag door de tekst onder de webformulieren te lezen.

Maak je keuze hieronder:

We bevinden ons momenteel in pandemiefase GROEN op de corona-barometer.
Contactonderwijs is de regel. In functie van de onderwijskwaliteit, kan je altijd afstandsonderwijs of hybride onderwijs organiseren.
Scholen worden gestimuleerd om via een open communicatie ouders op de hoogte te houden van de concrete situatie in hun school wat betreft het aantal besmettingen.

Scholen blijven inzetten op: • Maximaal ventileren en verluchten op basis van CO2-metingen in elk klaslokaal, eet- en vergaderzaal en de lerarenkamer.
 • Basishand- en hoesthygiëne toepassen.Wat moeten scholen niet meer doen? • Drukte aan de schoolpoort vermijden.
 • Zo veel mogelijk afstand houden.
 • Zo veel mogelijk zaken buiten laten plaatsvinden.Wie mag niet naar school komen?Leerlingen en personeelsleden, die mogelijke covid-symptomen hebben, blijven thuis en laten zich testen. Wie positief test, blijft thuis en gaat in isolatie.

Ook leerlingen en personeelsleden, die geen symptomen hebben, maar wel een positieve test afgelegd hebben, blijven thuis in isolatie.


Wat indien je een nauw contact had met een besmet persoon?Er gelden geen test- en quarantainemaatregelen meer voor leerlingen en personeelsleden, die in contact kwamen met een besmet persoon op school, bij de opvang of tijdens een hobby.

Enkel wie symptomen heeft, blijft thuis en laat zich testen.

Vanaf 17 maart 2022 gelden enkel nog maatregelen voor hoog risicocontacten binnen het huishouden. In dit geval is er geen verplichting meer tot testen of quarantaine (tenzij bij symptomen), maar is het sterk aanbevolen voor iedereen, ongeacht de vaccinatiestatus, om gedurende 7 dagen na het hoog risicocontact een mondmasker (vanaf 6 jaar) te dragen bij contacten buiten het huishouden of, indien een mondmasker niet mogelijk is, een dagelijkse zelftest te doen.

Nauwe contacten binnen een internaat, overnachtingen bij een meerdaagse schooluitstap worden gelijk geschakeld aan nauwe contacten binnen het gezin.

Wie moet een mondmasker dragen op school?


 • Leerlingen en personeelsleden van alle onderwijsniveaus moeten geen mondmasker meer dragen.
  Opgelet: Mondmaskers zijn voor +12-jarigen NIET MEER verplicht op het openbaar vervoer!
 • Wanneer je binnen het gezin (of internaat) een nauw contact had met een besmet persoon, is het sterk aanbevolen, ongeacht de vaccinatiestatus, om gedurende 7 dagen na het hoog risicocontact een mondmasker (vanaf 6 jaar) te dragen bij contacten buiten het huishouden of, indien een mondmasker niet mogelijk is, een dagelijkse zelftest te doen.
 • De onderwijsinstelling kan op basis van de verplichte risicoanalyse van de preventieadviseur een bijkomende mondmaskerplicht opleggen.• Welke rol speelt het CLB bij testing en tracing? ?


 • Het CLB voert geen contactonderzoek meer uit op school.
 • Indien leerlingen of personeelsleden besmet zijn, worden leerlingen, die op school met de besmette persoon in contact kwamen, niet meer systematisch getest en niet meer in quarantaine gezet.
 • Het CLB blijft beschikbaar voor vragen en om de school te ondersteunen.
 • Als er heel veel besmettingen zijn, is het soms nodig om terug meer maatregelen te nemen.
 • Het CLB ondersteunt scholen bij hun overwegingen om over te stappen op afstandsonderwijs indien dat omwille van de schoolorganisatie nodig is. Het CLB focust hierbij nadrukkelijk op het bewaren van het leerrecht van alle leerlingen.
 • Indien de specifieke omstandigheden daartoe dwingen, kan er alsnog overgegaan worden tot sluiting van een klas. Het CLB en de MSPOC beoordelen de situatie. Er wordt gewerkt volgens de procedure tot sluiting n.a.v. COVID-19.