CONTACTEER HET COVID TEAM

Mogelijk vindt u reeds een antwoord op uw vraag door de tekst onder de webformulieren te lezen.

Maak je keuze hieronder:

Vanaf 10 september 2021 wordt het contactonderzoek op school in samenwerking met het callcenter van de Vlaamse Overheid uitgevoerd. De overheid bepaalt de afspraken i.v.m. de te nemen maatregelen op school.

Wat doet het CLB?Als een leerling of personeelslid besmet is, zal het CLB de hoog- en laagrisicocontacten (HRC en LRC) van de besmette persoon in kaart brengen door een telefonisch gesprek met de besmette leerling of personeelslid.

 • Het CLB verwittigt de school zodat de school een informatieve brief kan bezorgen aan de lage risico contacten. Ze mogen naar school blijven komen en beperken hun contacten met kwetsbare personen voor 14 dagen. De datum staat op de brief.
 • Het CLB verwittigt de school en het call center van de hoge risico contacten:
  • De school verwittigt de arbeidsgeneesheer wanneer leerkrachten een hoge risisco contacten gehad hebben. Arbeidsgeneeskunde verstuurt testcodes naar de leerkrachten.
  • De school stuurt de hoge risisco contacten leerlingen en leerkrachten naar huis.


Je krijgt bericht dat je een HRC gehad hebt, wat nu?Als je geen corona had in de voorbije 180 dagen
 • Blijf je thuis tot het Vlaamse callcenter telefoneert om persoonlijk advies te geven.
  • Het Vlaamse callcenter telefoneert altijd met het nummer 02 214 19 19.
  • Een oproep gemist van dit nummer? Of na een halve dag nog geen telefoon gehad? Dan kan je hen zelf bellen van 09:00 tot 20:00 (weekend en feestdagen van 10u tot 17u30) tegen standaardtarief.
  • Informatie over de maatregelen na een HRC kan je vinden via: https://www.info-coronavirus.be/nl/contactopvolging/

 • En krijg jij (meerderjarigen) of krijgt je ouder:
  • Een SMS van het nummer 8811 met de code voor 1 of 2 test(en).
  • Met de code kan je online al een afspraak maken in een testcentrum. Dit kan via https://testcovid.doclr.be/
  • Een quarantainecertificaat via e-mail en de eBox die je online kan vinden via https://myebox.be/nl . Geef het quarantainecertificaat ook aan de school. Zo weet de school hoelang je afwezig bent.

Voor de SMS en het certificaat wordt het telefoonnummer en e-mailadres gebruikt dat de school van jou (meerderjarigen) of je ouder(s) heeft.


Als je wel corona had in de voorbije 180 dagen
 • Dan krijg je geen SMS en geen quarantainecertificaat;
 • Telefoneert het Vlaamse callcenter om je persoonlijk advies te geven;
 • Dan mag je naar school gaan, zolang je geen ziekteklachten hebt.Wanneer neemt u contact op het callcenter en niet met school of CLB? • Wanneer er een probleem is met de testcode
 • Wanneer er een probleem is met het quarantainecertificaat
 • Bij vragen over de quarantaineduur
 • Wanneer men een oproep van het call center gemist heeft;
 • Wanneer men als besmet persoon, na door het call center te zijn gecontacteerd, bijkomende informatie wenst mee te delen omtrent de personen waarmee men recent in contact is geweest;Wanneer gaan meerdere klassen of een school dicht?Vanaf 27 november zal in het basisonderwijs (kleuter en lager onderwijs) de noodremprocedure starten in een klas met 3 besmettingen bij kinderen. De klas sluit voor 7 dagen. Wanneer een kleuterleider( kinderverzorger) positief test, zullen alle kleuters als hoog risico contact beschouwd worden en start eveneens de noodremprocedure voor 7 dagen. Meer informatie vindt u hier.

De burgemeester zal i.s.m. de medische expert van de eerste lijns zone en het Agentschap Zorg en Gezondheid beslissen of bij een clusterbesmetting met wijdverspreide circulatie bijkomende maatregelen nodig zijn zoals uitgebreide testen en/of schoolsluiting.

Bij overmacht, wanneer teveel leerkrachten ziek of in quarantaine moeten, kan het schoolbestuur beslissen dat de school volledig of gedeeltelijk sluit wegens pedagogische overmacht. Niet alle kinderen zijn op dat moment ook een hoog risico contact. Ze kunnen niet naar school omdat er geen leerkrachten zijn.


Waar kan u een testcode vinden wanneer u of uw kind symptomen heeft?Je kan via de zelfassessment tool nagaan of jouw kind symptomen van COVID-19 vertoont en wel of niet moet getest worden. Je vindt deze tool op https://sat.info-coronavirus.be/nl/formulier/sat.. Je ontvangt een link naar het quarantaineattest via sms.

Hoe kan u antwoorden vinden zonder lange wachttijden?


 • Het departement onderwijs beschikt over een recente lijst van veelgestelde vragen en antwoorden: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders
 • De officiële informatie lijnen van de federale overheid bevat de meest recente informatie i.v.m. o.a. reizen en terugkeer uit het buitenland zie https://www.info-coronavirus.be/nl/.
 • Vul het bovenstaande webformulier in wanneer u andere vragen heeft over een nieuwe coronabesmetting op school. Het covidteam van Vrij CLB Limburg neemt zo spoedig mogelijk contact met u op.