Informatie voor scholen en partners

Hoe neemt een schooldirecteur contact op met het CLB bij hoogdringendheid?Wanneer er een besmettelijke aandoening of een schokkende gebeurtenis (crisis) plaatsvindt op school verwittigt de school het CLB. Controleer regelmatig of u over de juiste gegevens beschikt en pas dit aan in uw eigen noodplannen.

Hoe neemt u contact?Melding van een besmettelijke aandoeningIn het draaiboek ‘besmettelijke aandoeningen’(zie hieronder bij bestand 'Maatregelen school infectieziekten') vindt u de aandoeningen die gemeld moeten worden. U verwittigt steeds het CLB omdat het draaiboek specifieke afspraken bevat die gevolgd moeten worden. Een school is niet bevoegd om zonder tussenkomst van het CLB informatieve brieven te verspreiden naar ouders over een besmettelijke aandoening.

Wat bij crisis?

Een school krijgt helaas regelmatig te maken met een schokkende gebeurtenis waardoor meerdere personen nadien psychische problemen kunnen ontwikkelen. Als CLB zijn we goed geplaatst om samen met de school vroegtijdig hulp te bieden om de gevolgen hiervan te beperken. Onze teams zijn gevormd om ook ingeval van afkondiging van een rampenplan de psychosociale nazorg op te vangen. We doen dat tijdens de eerste 48 uur, op dag 3, week 3 en maand 3 na het incident.

Voorbeelden hiervan zijn : een zelfdoding, een ernstig ongeval, een situatie van seksueel grensoverschrijdend gedrag met impact op meerdere leerlingen.

Dit noemen we een systeemcrisis waarbij de hele school of een grotere groep leerlingen en leerkrachten betrokken zijn. Je neemt in dit geval tijdens de kantooruren onmiddellijk contact op met het secretariaat. Buiten de kantooruren neemt de schooldirecteur contact op met de CLB directeur.

Daarnaast kunnen acuut leerlingen in nood zijn die onmiddellijk bescherming nodig hebben om erger te vermijden zoals bv. een dreigende zelfdoding, kindermishandeling. Dit noemen we een individuele crisis. Ook hier kan het CLB onmiddellijk in actie treden en met de leerling en de ouders op pad gaan om terug veiligheid te installeren. Deze vragen worden behandeld door de collega’s van het onthaalteam, die u graag verder helpen.

Contactformulier Anderstalige NieuwkomerDefinitie van een anderstalige nieuwkomer:Basisonderwijs:

Leerlingen die uiterlijk op 31 december van het lopende schooljaar vijf jaar of ouder zijn en die op de dag van de voorziene instap in de school, gelijktijdig aan al de volgende voorwaarden voldoen:


  • niet het Nederlands als thuistaal of als moedertaal hebben;
  • onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;
  • maximaal 9 maanden ingeschreven zijn in een school met het Nederlands als onderwijstaal (de vakantiemaanden juli en augustus worden niet meegerekend);
  • een nieuwkomer zijn, d.w.z. maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven.Kinderen die officieel verblijven in een open asielcentrum. Voor deze kinderen blijft enkel de leeftijdsvoorwaarde behouden. De andere voorwaarden vervallen als de leerling een attest kan voorleggen van het asielcentrum waar hij verblijft.Secundair onderwijs:

leerlingen die voldoen aan alle volgende voorwaarden:


  • op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar enerzijds minstens twaalf jaar en anderzijds geen achttien jaar geworden zijn;
  • een nieuwkomer zijn, dat wil zeggen maximaal één jaar ononderbroken in België verblijven;
  • niet het Nederlands als thuistaal of moedertaal hebben;
  • onvoldoende de onderwijstaal beheersen om met goed gevolg de lessen te kunnen volgen;
  • maximaal negen maanden ingeschreven zijn (vakantiemaanden juli en augustus niet inbegrepen) in een school met het Nederlands als onderwijstaal.leerlingen die officieel verblijven in een open asielcentrum en die op 31 december volgend op de aanvang van het schooljaar minstens twaalf jaar en geen achttien jaar geworden zijn.In het secundair onderwijs zijn afwijkingen mogelijk van de voorwaarden voor de leeftijd, verblijfsduur en schoolloopbaan, en kunnen de jongeren langer beschouwd worden als anderstalige nieuwkomer.Informatie werking CLB:


Er is een document uitgewerkt ‘CLB in zeven vragen’ en bestaat in 22 talen.
Contactgegevens in te vullen:


Kies hieronder je CLB afdeling: