PRIVACYBELEID

Wie de website *.vrijclblimburg.be bezoekt, stemt in met de bepalingen die hieronder beschreven staan. Vrij CLB Limburg vzw behoudt zich het recht voor de toegang tot de site of delen van de site te weigeren of in te perken.

1. TERMINOLOGIE


Website: de gehele verzameling aan webpagina’s en hun inhoud onder de domeinnamen:

 • *.vrijclblimburg.be
 • *.vclblimburg.be

2. AANSPRAKELIJKHEID

Vrij CLB Limburg vzw is niet aansprakelijk voor:


 • de juistheid van de inhoud van de website. De Vrij CLB Limburg vzw tracht de inhoud van deze website of informatie die via deze website uitgewisseld wordt correct en actueel te houden. Alle inspanningen ten spijt neemt dat niet weg dat er fouten of onvolledigheden in kunnen sluipen. De informatie op de website kan en mag te allen tijde veranderen, zonder waarschuwing of melding;
 • technische mankementen aan de website;
 • links, fouten in adressen, domeinnamen of andere coördinaten op deze website;
 • beslissingen en handelingen die gebaseerd zijn op informatie via deze website verkregen;
 • de inhoud van andere websites die bereikt kunnen worden via Vrij CLB Limburg vzw-website. Een link houdt op geen enkele manier een samenwerking of goedkeuring in;
 • de via zoekinstrumenten gevonden links naar derden. Wie zoekinstrumenten op het internet gebruikt weet dat op internet materiaal bevat dat schadelijk kan zijn en indruist tegen de goede zeden. Wie zoekinstrumenten op de Vrij CLB Limburg vzw-site gebruikt en daarmee links verkrijgt tot andere sites weet dat Vrij CLB Limburg vzw hier geen toezicht op kan uitoefenen. Vrij CLB Limburg vzw kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden;
 • risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van het systeem met inbegrip van het risico dat computers, software of gegevens worden beschadigd door een of ander virus dat via het systeem of als gevolg van het feit dat de gebruiker het systeem raadpleegt, zou kunnen worden overgedragen of geactiveerd;
 • voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.

3. GEBRUIK VAN COOKIES

Soms maakt Vrij CLB Limburg vzw-website gebruik van ‘cookies’. Dat zijn kleine stukjes informatie die worden doorgestuurd en opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Deze informatie wordt bij elk bezoek teruggestuurd naar de beheerder van de website. Zij wordt enkel gebruikt om uw identiteit te verifiëren, wat de navigatie vergemakkelijkt.

4. GEBRUIK VAN DE INFORMATIE

Vrij CLB Limburg vzw geeft de bezoeker van deze site de toelating om de opgenomen gegevens die van Vrij CLB Limburg vzw zelf afkomstig zijn te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend. Commercialisering of exploitatie onder derden is niet toegestaan. Bij verveelvoudiging en distributie is bronvermelding vereist.

Informatie, software, en andere werken die Vrij CLB Limburg vzw via haar website ter beschikking stelt vallen onder de geldende wetgeving betreffende auteursrechten en overige intellectuele rechten. De gebruiker dient deze rechten te respecteren.

5. PRIVACYVERKLARING

Vrij CLB Limburg hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Wij respecteren jouw privacy. In deze privacyverklaring geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens.

6. LINKEN NAAR DE SITE

Een link plaatsen op een website naar Vrij CLB Limburg vzw website mag. We stellen het op prijs om op de hoogte gesteld te worden. Een mailtje naar info@vrijclblimburg.be volstaat.


 • Vrij CLB Limburg vzw
 • Emiel Van Dorenlaan 147
 • 3600 Genk

RPR: Ondernemingsrechtbank Antwerpen afdeling Tongeren, Kielenstraat 22 bus 4 – 3700 Tongeren